Koncernchef Per Kristian Jacobsen är mycket nöjd med att Norconsult ökade omsättningen och förbättrade resultatet det andra kvartalet 2018.

Andra kvartalet 2018: Ökad omsättning och förbättrat resultat

Under det andra kvartalet 2018 omsatte Norconsult 1,3 miljarder norska kronor, jämfört med 1,14 miljarder samma period föregående år.Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 114 miljoner norska kronor, jämfört med 93 miljoner samma kvartal 2017. Rörelsemarginalen för det andra kvartalet blev 8,7 procent, jämfört med 8,1 samma period i fjol.

Omsättningen för det första halvåret 2018 uppgick till 2,57 miljarder norska kronor, mot 2,3 miljarder samma period i fjol, vilket är en ökning med 12 procent. Det underliggande rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 204 miljoner norska kronor, jämfört med 185 miljoner första halvåret 2017. Det underliggande rörelseresultatet är exklusive vinsten från försäljningen av Vestfjordgaten 4 i februari 2018.

– Det är glädjande att vi klarar av att uppnå tillväxt på både översta och nedersta raden det andra kvartalet. Konkurrensen på marknaden är hård och priserna är pressade. Det är både förvärv och organisk tillväxt som bidrar till ökningen och vår verksamhet står sig stark på de flesta marknader. Särskilt stark tillväxt ser vi i Norden, säger koncernchef Per Kristian Jacobsen.

Under det första halvåret har Norconsult förvärvat företagen Nordic – Office of Architecture, Monarken, Fundator, Sivilingeniør Anders Overrein, Tind & Tyri arkitekter och Arkitektene Berg og Østvang.

I september stärkte Norconsult sin position i Danmark genom köpet av det danska konsultföretaget KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S. Förvärvet stärker Norconsults kompetens och kapacitet inom socialt bostadsbyggande och offentliga byggprojekt i Danmark.

Full fart in i det andra halvåret

– Det andra halvåret har börjat bra och vi har vunnit flera stora och viktiga projekt. Rätt kompetens och förmågan att lyssna på kunderna har i kombination med smartare arbetsprocesser bidragit till att Norconsult stärkt sin konkurrenskraft under de senaste åren, säger Jacobsen.

Nyligen vann företaget upphandlingen gällande projektering av en ny flygplats i Bodø. Det är ett av de största transportlösningsprojekten i Norge. Dessutom tilldelades det projektteam som Norconsult ingår i ett projekteringsuppdrag för nya Hammerfest sjukhus. Tillsammans med AF Gruppen är Norconsult också inbjudet att delta i konkretiseringsfasen av utbyggnaden av E39 mellan Kristiansand väst och Mandal öst.

Andra stora projekt som företaget arbetat med är Bispevika, E18 Arendal-Tvedestrand, Ringeriksbanen och E16, InterCity Drammen-Kobbervikdalen, Carpe Diem demensby, Voldsløkka skola, Tolga kraftverk och Johan Sverdrup fas 2.

Norconsult deltar även aktivt i samhällsdebatten. Under den norska motsvarigheten till Almedalsveckan (Arendalsuka) bjöd företaget in till debatt om styrning av godsflöde mellan sjöfart och järnväg. I augusti besökte den dåvarande transportministern Ketil Solvik-Olesen Norconsult för att lära sig mer om hur teknikkonsulter använder nya lösningar för att genomföra den norska regeringens transportplan.

Den 25 september arrangerar Norconsult sin årliga samhällskonferens i Bærums kulturhus. Årets tema är "Grön horisont – vägen till framtiden". På konferensen ska man diskutera vad vi ska leva av i framtiden och hur vi ska leva.