Vi är mycket nöjda över att vi fortsätter leverera en lönsam tillväxt i hela Norden. Aktiviteten är hög och vi har många stora projekt som pågår just nu.

Andra kvartalet 2019: God utveckling och fortsatt ökad omsättning för Norconsult

Omsättningen under första halvåret 2019 blev 3,159 miljarder norska kronor, jämfört med 2,569 miljarder motsvarande period 2018. Det innebär en omsättningsökning med nästan 23 procent. Rörelseresultatet för halvåret blev 235 miljoner norska kronor, jämfört med 204 miljoner första halvåret 2018. Rörelsemarginalen för det första halvåret var 7,4 procent, jämfört med 7,9 procent första halvåret 2018.

Den minskade rörelsemarginalen beror framför allt på förvärv och goodwillavskrivningar. Före goodwillavskrivningar är rörelsemarginalen för det första halvåret i nivå med samma period förra året.

Lönsam tillväxt i Norden– Vi är mycket nöjda över att vi fortsätter leverera en lönsam tillväxt i hela Norden. Aktiviteten är hög och vi har många stora projekt som pågår just nu. Dessutom har vi tecknat ett antal nya kontrakt under det andra kvartalet. Vi har också genomfört flera förvärv under det första halvåret, samtidigt som vi har en organisk tillväxt, säger Norconsults koncernchef Per Kristian Jacobsen.

Under första halvåret förvärvade bolaget Kjeller Vindteknikk och stärkte därmed kapaciteten inom vindkraft och vindanalys på den nordiska marknaden. Norconsult har också förvärvad Heyerdahl Arkitekter i Norge. Genom förvärvet av Arkthing EHF har Norconsult (Nordic) även stärkt sin ställning inom arkitektur på Island. Under samma period förvärvade Norconsults dotterbolag Technogarden Ildne AS i Bergen och Technical Resources i Kristiansand. Nyligen köpte Norconsult även bolaget Øvre Romerike Prosjektering AS, som kommer att bli en del av Norconsultkoncernen från och med 1 oktober. I Sverige förvärvade Norconsult under det första halvåret Miljökemigruppen AB, Bitcon AB och Johnels & Moberg Arkitekter. I Danmark förstärkte Norconsult resurserna på arkitektsidan genom förvärvet av KHS Arkitekter A/S.

Högt tempo under det första halvåret
Norconsult har vunnit och deltagit i flera stora och viktiga projekt under det första halvåret.

Under det första halvåret vann Norconsult uppdraget om detaljreglering och konsekvensutredning av den nya E39-sträckan Herdal – Røyskår i Lyngdal kommun, ett vägprojekt som ställer stora krav på hållbara lösningar och digitalisering. Bolaget vann även uppdraget att förprojektera Nya UNN Narvik (Universitetssjukhuset i Nord-Norge), ett uppdrag som pågår fortfarande. Under det första halvåret fick Norconsult även uppdraget att projektera en ny byggnad för strålbehandling vid Radiumhospitalet i Oslo. Den första delen av förprojekteringen levererades nyligen.

När det gäller pågående projekt i Norge spelar Norconsult en central roll i projekteringen av den nya flygplatsen i Bodö och även av Bergens spårväg. Norconsult har också viktiga uppdrag vad gäller planering och projektering av E39-sträckan Kristiansand Vest – Mandal Øst och InterCity-sträckan Drammen – Kobbervikdalen. Norconsult arbetar även med projekteringen av en ny huvudbrandstation i Oslo, en ny driftstation för Oslo kommuns vatten- och avloppsförvaltning samt en administrationsbyggnad för nämnda förvaltning.

I Danmark är Norconsult bland annat engagerade i projekteringen av två byggnader som ska inhysa forskningslaboratorier och verkstäder för DTUs (Universitetet i Roskilde) institut för vindenergi. På Island har Norconsult vunnit ett ramavtal med Energinet Dk avseende högspänningsledningar. I Sverige har Norconsult vunnit ett spännande ramavtal inom arkitektur för Volvo Cars.

Ett antal stora projekt har slutförts under det första halvåret. Några exempel är E18:s nya vägsträckning mellan Tvedestrand och Arendal i Norge som invigdes i början av juni, vilket är fyra månader tidigare än planerat. Norconsult har projekterat hela den 22 kilometer långa sträckan. I april öppnade Bodötunneln, Norges modernaste vägtunnel, där Norconsult har spelat en central roll i projekteringen. Samma månad öppnade Britannia Hotel i Trondheim efter en tre år lång renovering, där Norconsult har ansvarat för landskapsarkitektur och projektering.

I juni blev Norconsult AS ledningssystem ISO-certifierat av DNV GL enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Sedan tidigare är bolaget certifierat enligt ISO 9001 – ledningssystem för kvalitet.