Foto: Norconsult

Andra kvartalet 2020: Stabil omsättningsökning och ett bra resultat för Norconsult

Under andra kvartalet 2020 omsatte Norconsult 1,760 miljarder NOK, att jämföras med 1,538 miljarder NOK samma period föregående år. Rörelseresultat uppgick till 157 miljoner NOK, att jämföras med andra kvartalet 2019 då det redovisade rörelseresultat var 108 miljoner NOK. Rörelseresultatet ökade från 7,1 procent under andra kvartalet 2019 till 8,9 procent under andra kvartalet 2020.

Omsättningen under första halvåret 2020 uppgick till 3,562 miljarder NOK, jämfört med 3,159 miljarder kronor samma period föregående år. Rörelseresultatet för årets sex första månader uppgick till 281 miljoner NOK, jämfört med 235 miljoner NOK under första halvåret 2019. Rörelsemarginalen var 7,9 procent, jämfört med 7,4 procent under första halvåret 2019.

God tillväxt
– Vi är mycket nöjda med resultat- och omsättningsutvecklingen på en marknad med hård konkurrens och pressade priser. Vi har haft en stabil utveckling inom de flesta av våra affärsområden och det är särskilt glädjande att Norconsult i Sverige och Danmark har haft en mycket stark resultatutveckling i jämförelse med föregående år. Dessutom kan vi se positiva effekter av våra förvärv och vår organiska tillväxt under de senaste åren. Det goda resultatet beror till viss del på viktiga besparingar under kvartalet tack vare vissa vidtagna åtgärder på grund av Coronapandemin – bl.a. åtgärder relaterade till resor, kurser och andra arrangemang. Jag är särskilt imponerad av hur våra medarbetare har klarat av att fortsätta jobba trots en utmanande marknadssituation och på sätt starkt bidragit till att driften hållit sig på en stabil nivå. Jag vill samtidigt rikta ett tack till våra kunder för deras flexibilitet och accepterande av nödvändiga förändringar, säger Norconsults koncernchef Per Kristian Jacobsen.

Vunna kontrakt under andra kvartalet
I Norge valdes Norconsult som rådgivare i samband med uppförandet av ett nytt sjukhus i Narvik. I Asker valdes bolaget som rådgivare för ett uppdrag om detaljprojektering av ett nytt vändspår för Bane NOR. På Radiumhospitalet i Oslo fortsätter Norconsult med projekteringen av en ny klinik- och protonbyggnad, där det även pågår ett pilotprojekt med en digital byggarbetsplats. I Innlandet har bolaget ingått avtal om projektering och ombyggnad av Innbygdas reningsverk i Trysils kommun. Bolaget har också fått uppdraget som totalleverantör av projekteringstjänster för Veidekke avseende utbyggnad och renovering av Raufoss gymnasieskola. Nyligen blev Norconsult dessutom rekommenderat för kontraktet om rådgivningstjänster för utarbetandet av en detaljplan för sträckan E18 Ramstadsletta - Slependen väster om Oslo. Norconsult ska också bistå Nye Veier i samband med planeringen av E39 / E18 (Ytre Ringvei) i Kristiansand.

I Sverige har Norconsults nysatsning inom affärsområdet ITD (Industri, Transmission, Distribution) på kort tid lett till nya viktiga uppdrag for bl.a. Ellevio, Svenska Kraftnät, BillerudKorsnäs och European Energy. Uppdraget för European Energy innebär projektering av Skandinaviens största solcellspark i Helsingborg.

I Danmark har Norconsult vunnit två ramavtal med det danska försvaret. Som byggherrerådgivare har Norconsult också ingått ett kontrakt avseende en ny skola i Aarhus och utvecklande av en 72 000 kvadratmeter stor maritim, hållbar miljö med olika slags bostäder och boendeformer.