Intresset var stort för ASES på Passivhusmässan i Knivsta

ASES på Passivhusmässa

30 utställare från 8 länder deltog på Passivhusmässan i Knivsta. Norconsult var på plats och visade upp sin patentsökta lösning för lagring av solenergi, ASES.

Intresset för ASES, active solar energy storage, var stort. Och många blev positiva till Norconsult som med modern teknik väljer att satsa på ett system som ger ett miljövänligt bidrag till samhället.

- Mässan har gett oss en bra möjlighet att nå ut med ASES, berättar Thule Brahed från Norconsult. ASES är en generellt bra lösning för olika typer av fastigheter och styrkan i systemet är i de fall det är svårt att uppnå energikraven, fortsätter Thule.

Passivhusmässan är ett nytt initiativ för att stärka lobbyverksamheten kring passivhus och stärka varumärket Passivhus. 150 personer deltog i konferensen och utöver detta dök privatpersoner upp och minglade vid montrarna på mässan.

Norconsults system, ASES, är i viss mån är en konkurrent till passivhus men både besökare och arrangörer var positiva då det handlar om att nå ett gemensamt mål – miljövänligare fastighetsdrift. För Norconsult var mässan positiv då ett antal intressanta projekt där ASES är en mycket passande lösning dök upp under i samtal i montern.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.