Maria Hjort framför Norconsults lokaler i Kungliga Myntet.

Att få bygga upp ett team lockade Maria till Norconsult

Maria Hjort lämnade Grontmij/Sweco för att bygga upp Norconsults planteam i Stockholm. Att få arbeta i tidiga skeenden och ändå följa projekt ända till bygglovshandling är det som gör jobbet som planarkitekt så spännande, tycker hon. Dessutom får hon som planarkitekt chansen att arbeta både med små och stora uppdrag.

Maria har en magisterexamen i fysisk planering från Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Efter studierna hamnade Maria så småningom på Grontmij där hon anställdes för att bygga upp deras planavdelning. Just utmaningen att arbeta på ett lagom stort företag och få bygga upp en verksamhet gjorde att hon valde att börja på Norconsult när Grontmij köptes av Sweco.

Efter 3 månader på Norconsult så är hon nöjd med sitt beslut.

– Jag trivs verkligen på Norconsult och på Stockholmskontoret, berättar Maria. Jag har jättebra kollegor, företaget är välstrukturerat så det känns väldigt bra, fortsätter hon.

Samarbetet mellan Norconsults kontor fungerar utmärkt. Men den stora utmaningen för Maria är att få tag på rätt personer, med rätt kompetens i Stockholm så att man blir ett planteam även på Stockholmskontoret.

När du fått ihop din grupp, hur ser då drömprojektet ut?

- Det är ett stadsutvecklingsprojekt där alla kompetenser samarbetar, både plan-,landskaps- och husarkitekter, trafikplanerare m.fl. Det är ett riktigt drömprojekt, avslutar Maria.

Norconsult tar marknadsandelar i Stockholmsregionen. Planarkitekterna är nyckelspelare som kommer in tidigt i projekten och här kan vi erbjuda ett helhetsåtagande för beställaren.

-Stockholm är en expansiv marknad och vår ambition är att stärka oss ytterligare i regionen, säger Marcus Rydbo, Affärsområdeschef för Arkitektur & Samhällsbyggnad. Maria är, med sin erfarenhet, precis den person vi behöver för att lyckas med vår ambition, fortsätter han.