Bygga broar med svenska traditioner

Norconsult har under drygt 10 år haft en julgransplundring för anställda och deras familjer. I år var extra roligt då ett antal asylsökande familjer från Angered och Hjällbo deltog. Med mycket sång och energi dansade vi tillsammans ut julen.