Carl-Henrik Barnekow invald i Akademin för fysisk planering

Akademin är ett forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Varje år delar man ut Sveriges Arkitekters Planpris. Dessutom arrangerar Akademin seminarier kring aktuella frågor inom samhällsplanering och stadsbyggande. Målet är att vara en tydlig och kompetent röst i samhällsplaneringsdebatten.

Med gedigen erfarenhet av detalj- och översiktsplanering kommer Carl-Henrik garanterat vara ett tillskott i akademins arbete. Han ser mycket fram emot uppdraget.

- Jag kommer ta med mig erfarenheter från både pågående projekt, som arbetet med Tvärförbindelse Södertörn, och från tidigare projekt som exempelvis bostäder och verksamhetsområden i Skellefteå. Alla projekt är unika men har samtidigt många gemensamma faktorer. En annan viktig del jag tar med mig är hur vi som konsulter kan bidra till att göra kommunernas långsiktiga planarbete än mer hållbart, berättar Carl-Henrik.

Tillsammans med de andra ledamöterna i akademin vill Carl-Henrik synliggöra den komplexitet som dagens planering handlar om. Han ser även fram emot att kunna sprida erfarenheter och kunskap om planeringsprocessen och utmaningar som finns inom området idag.