Foto: Norconsult

Caroline bygger konstruktionsteam

Caroline Martinsson har gjort snabb karriär på Norconsult, först som uppdragsledare och nu som tillförordnad teamchef för konstruktörerna i Göteborg och Örebro. Genom lyhördhet, öppenhet och mångfald vill hon vara med och stärka upp bolagets konstruktionskompetens.

Trycket i samhällsbyggnadsbranschen är högt, inte minst när det gäller behovet av arbetskraft. Det beror delvis på att färre studenter utbildar sig inom konstruktion, och att många konstruktörer bytte bana under arbetsbristen på 90-talet. Det är en av utmaningarna som Caroline erfarit under tiden som tillförordnad teamchef. Norconsult får många förfrågningar om konstruktionsuppdrag och behovet av utbildade konstruktörer är stort. Konstruktionsteamet i Göteborg består av många juniorer, men det ger mycket fördelar menar Caroline.


- Vi har en tillåtande miljö, är lyhörda för varandras idéer och man har möjlighet att ta plats både internt och ute i uppdragen, säger Caroline. Att vi dessutom är ett team med många olika nationaliteter och en öppen gruppdynamik ger en stor variation på idéer och förslag på lösningar, vilket är jättekul, fortsätter hon.

Norconsult har på kort tid stärkt upp kompetensen inom konstruktion med nyförvärv i Piteå och Örebro som tillgodoser åldersfördelningen på flera plan.

- Det känns jättebra att få nya kollegor i Örebro och Piteå. De har bara jobbat hos oss under drygt en månad, men jag känner redan att de passar mycket bra ihop med vårt gäng här. De har erfarenhet och är ett stöd för de yngre, säger hon.


Caroline tror även att Norconsults öppna och tillåtande miljö och möjligheten att ta ansvar genom uppdragsledarrollen också kan locka de mer erfarna konstruktörerna till teamet.


- Hos oss kan du vara med och forma teamet, driva och påverka projekten. Genom det bygger vi upp en stark konstruktionsavdelning med en bra gruppdynamik där vi samlar på oss erfarenheten för att kunna ta de uppdrag vi vill, avslutar hon.