Den digitala staden

Smarta städer är framtiden. Det ökar kraven på bra stadsplanering och energieffektiva lösningar. Till förfogande finns avancerad teknik och ökad uppkoppling. Norconsult i Dag pratar med borgarrådet Karin Wanngård, säkerhetsstrategen Anders Eugensson och bransch-vd:n Magnus Höij för att få exempel på utmaningar och innovationer – och hur nya förutsättningar påverkar samhällsbyggare.

Våra städer växer och kommer att fortsätt växa. Det blir allt viktigare att frigöra ytor som kan bebyggas tätt. Samtidigt skärps kraven på miljöområdet. EU har bland annat satt upp mål om att minska utsläpp och spara energi. Framtidens samhällen måste planeras så att vi håller nere miljöpåverkan och hushåller med resurser.

En viktig pusselbit är utvecklingen mot ökad digitalisering och automatisering. I takt med att mobilt bredband blir snabbare, mer utbrett och får högre kapacitet så växer allt fler tjänster fram som kommer att förändra våra liv och hur vi påverkar vår omgivning.

Stockholms stad ska ha en miljon invånare 2020 och år 2040 ska Stockholm vara helt fritt från fossila bränslen. Staden visar som en av tre så kallade ”lighthouse cities” vägen i EU-projektet Grow Smarter. Det går ut på att skapa hållbar tillväxt med hjälp av miljöteknik. Karin Wanngård, finansborgarråd och ordförande i kommunstyrelsen, berättar mer om Stockholms utmaningar och hur staden resonerar kring bland annat bostäder och infrastruktur.

Transporter är ett extra viktigt område när fler människor ska leva och arbeta på begränsade ytor. Det har ökat intresset för automatiserade transportsystem, såväl enskilda resor och kollektivtrafik som godstransporter. Med hjälp av innovationsprogrammet Drive Sweden, där många delar av samhället samverkar, ska den svenska fordonsindustrin fortsätta ligga i framkant. Volvo Cars är en av aktörerna och säkerhetsstrategen Anders Eugensson vet mer om hur självkörande bilar kan rita om transportkartan.

I takt med att målen och medlen inom samhällsbyggnad förändras så påverkas många företag. Hur bör arkitekt- och teknikkonsultföretag tänka och jobba i framtiden? Hur kan de bidra till att samhället utvecklas som det är tänkt? Magnus Höij är vd för Svenska Teknik & Designföretagen och tror att medlemsföretagen har en allt viktigare roll att spela.

Läs hela artikeln här