Den stora vattenutmaningen

Vattenkraftverket i Rusfors i Umeälven togs i bruk 1962, samma år som Arlanda flygplats invigdes, Hasse och Tage hade premiär på revyn ”Gröna hund” och Lennart Hyland refererade från ishockey-VM att ”pucken glider in i mååål”. Visst känns det som länge sedan?

Drygt femtio år senare är tekniken i Rusfors kraftverk uttjänt. Delarna i verket börjar slitas ut och de gamla lösningarna går inte i takt med tiden. De flesta av dagens vattenkraftverk togs i drift på femtio- och sextiotalet och energiformen står för närmare hälften av den svenska elproduktionen. Då förstår man att en av Vattenfalls stora utmaningar är att bygga om och effektivisera stora delar av vattenkraftverken.

Madeleine Hagelberg är projektledare på Vattenfall och ansvarar för Rusfors-projeket.
– Vi behöver upprusta anläggningarna för att få säker och bra elproduktion, säger hon. När det gäller dammarna är det stort fokus på att upprätthålla och förbättra säkerheten. I övrigt handlar det om effektiviseringar och förbättringar för miljön, till exempel att hitta tekniska lösningar som inte kräver så mycket olja.

De stora och komplicerade projekten syftar till att säkra energiproduktionen för framtiden. Madeleine Hagelberg studerade energiteknik vid Umeå universitet, blev civilingenjör och gjorde sitt examensarbete på Vattenfall. Hon blev kvar på företaget och är sedan 2010 projektledare för investeringar inom vattenkraft. I fjol tog hon över Rusfors-projektet under upphandlingsskedet.

– Min tjänst innefattar att driva förnyelseprojekt, säger Madeleine Hagelberg. I förstudien slås huvudramarna fast och sedan ser jag, i samarbete med bland annat tekniska konsulter, till att allt blir gjort. Projekten är ganska långa så vi arbetar med flerårsplaner.

Formen för arbetet med Rusfors är delvis ny. Här arbetar Vattenfall nästan uteslutande med ett enda konsultbolag – Norconsult.

– I vanliga fall samarbetar jag med flera olika teknikbolag i projekten. Vad gäller Rusfors har vi en helhetslösning med ett konsultbolag, där en uppdragsledare samordnar alla teknikkonsulter. Det fungerar väldigt bra och för mig underlättar det att ha en enda samtalspartner. Dessutom minskar risken för att något faller mellan stolarna.

Under hösten har generatorsentreprenören Voith börjat bygga en så kallad stator, den stationära delen av generatorn, på maskinsalsgolvet. Under arbetet bistår Norconsult med bland annat projektstöd och kvalitetskontroller. Aggregatet i kraftverket ska fortsätta producera el fram till mars nästa år för att sedan ställas av till och med augusti, så att tekniken ska kunna rustas upp.

Rusfors är ett stort och viktigt projekt men ändå litet i jämförelse med vad som händer i Akkats, nära Jokkmokk. Här vid Luleälven pågår sedan en tid Vattenfalls största projekt på tjugo år och även här är Norconsult i högsta grad involverat.

Kraftverket i Akkats byggdes mellan 1969 och 1973 och turbinen hade en effekt på 150 megawatt. År 2002 inträffade ett haveri som allvarligt skadade kraftstationen. Något gick snett efter ett reparationsarbete då delar av utrustningen som reglerar turbinen byttes ut. Vattnet slog tillbaka och fick turbinhjul och generatorrotor – med en sammanlagt vikt på 700 ton – att lyfta och skaka sönder byggnaden, som lyfte med fyra centimeter. Sedan dess har kraftverket körts på reducerad effekt.

Nu pågår ombyggnaden och för att öka driftsäkerheten ska den gamla turbinen ersättas av två turbiner à 75 megawatt. Det gigantiska projektet innebär bland annat att drygt 60 000 kubikmeter sten sprängs bort för att ge plats för bland annat ny maskinhall och ny inloppstunnel. Flera förbättringar äger rum och bland annat räknar man med att minska mängden olja som behövs för att driva kraftverket med 70 procent.

Läs hela artikeln här