Carolin Folkeson, planarkitekt på Norconsult, leder arbetet med den nya översiktsplanen i Ekerö. (Foto: Emil Nordin)

Dirigent i Ekerö

Ekerö ska gå från landsbygdskommun till småstad. Carolin Folkeson, planarkitekt på Norconsult, leder arbetet med den nya översiktsplanen som stakar ut riktningen framåt.Åkern ser ut som vilken åker som helst där den breder ut sig längs Ekerövägen på Lovön, ner mot en av Mälarens vikar. Visst, vi har nyss åkt förbi Drottningholms slott och kungliga trädgårdar. Här finns även en och annan kulle där åldriga träddungar ger en känsla av kulturlandskap. Men de flesta som åker förbi ser nog just ”en vanlig åker”.

Carolin Folkeson, planarkitekt på Norconsult, ser väldigt mycket mer. Hon ser många lager av olika skydd av marken i karthanteringsprogrammet i datorn som hon precis fällt upp. Jorden vi står på ligger bland annat i ett världsarv, ett naturreservat, ett riksintresse för både kulturmiljövård och rörligt friluftsliv samt för totalförsvaret, eftersom Försvarets Radioanstalt ligger på samma ö. Intill ligger dessutom ett EUskyddat Natura 2000-område. Och just på den här åkern ska en på- och avfart till tunneln för Förbifart Stockholm, E4:ans nya sträckning väster om Stockholm, komma upp ur marken.

Bland det första Carolin Folkeson gjorde när hon förra sommaren fick uppdraget att bli processledare för Ekerö kommuns nya översiktsplan var att gå in till GIS-ingenjören på kommunen.
– Jag bad honom ge mig rubbet, säger hon. Jag ville till exempel ha kartor med befolkningsstatistik, naturvärdesinventeringar, uppgifter om infrastruktur och kommunal service. Jag förstod att vi skulle bli tvungna att avväga olika intressen mot varandra i arbetet med planen.

Läs hela artikeln här.