Åsa Malmäng och Ljot Strömseng

Dubbel fördel med intern rekrytering

På Norconsult försöker vi rekrytera linjechefer internt – det brukar bli bäst för båda parter. Våra anställda får möjlighet att göra intern karriär och Norconsult får personal som kan verksamheten och känner för företaget.


Åsa Malmäng är chef för Team VA-teknik och biträdande chef på affärsområde Mark & Vatten. Hon började på Norconsult som konsult 2002 och fem år senare blev hon erbjuden rollen som teamchef.

– Jag efterträdde en kollega som haft tjänsten i över trettio år, säger Åsa Malmäng. När jag skulle ta över var han oerhört stöttande. Det är så vi arbetar på Norconsult. Vi uppmuntrar varandra att avancera.

– Det finns ofta intressanta tjänster att söka på Norconsult, så möjligheterna att göra intern karriär är stora, fortsätter Åsa. I utvecklingssamtal med våra anställda sätts det löpande upp individuella mål för att potentialen hos våra medarbetare ska tas tillvara. Det här sättet att arbeta har flera fördelar. Kunderna får bättre leverans och vi får bättre kontinuitet i våra uppdrag.

– Genom att rekrytera internt stärker vi också vår tekniska kompetens och blir bättre på att föra över kunskap inom företaget, säger Norconsults VD Ljot Strömseng.

– Dessutom skapar det trygghet för våra anställda, fortsätter Ljot. De känner att vi tror och satsar på dem. På Norconsult rekryterar vi utifrån kompetens men jämställdhetsfrågan har alltid varit viktig. Vi har kommit långt på det här området. Ledningsgruppen består till 43 procent av kvinnor och bland linjechefer är motsvarande siffra 44 procent. Bland alla medarbetare är fördelningen 40 procent kvinnor och 60 procent män.

– Det är väldigt fina siffror, men vi är inte "framme", säger Ljot Strömseng. Målet är 50/50. Samtidigt tror jag att könsfördelningen på Norconsult speglar hur det ser ut på högskolorna. Det finns fortfarande några områden som lockar fler män än kvinnor, men det sker en gradvis förändring. Vi har till exempel precis anställt en kvinnlig medarbetare på energiområdet, där kvinnor länge har varit underrepresenterade.