Ekolod blottlägger djupen

Ibland behöver man ta reda på vad som döljer sig under vattenytan. Bottnar i vattendrag kartläggs med ekolod, det vill säga ljudpulser som skickas ut och sedan mäts efter att ha studsat tillbaka från ytor. Ekolodning är en väl beprövad teknik, men i sin enklaste form ger den bara en ganska grov indikation på förhållandena under ytan. Vill man uppnå den detaljrikedom som krävs för en 3D-modell måste tekniken finslipas.


Det avancerade ekolodet, så kallat multibeam, monteras på en grundgående båt och skickar ut upp till 40 ljudpulser per sekund i en bred solfjäder. Studsarna samlas in i 240 kanaler. För att informationen ska bli så korrekt som möjligt krävs hög precision i positioneringen, vilket sker med hjälp av ett GPS-RTKsystem. En felkälla är båtens rörelser runt tre axlar – vattenytan står ju sällan stilla – och för att kompensera används en rörelsegivare med gyro. Den ger detaljerad information om kurs, tippning och lutning.

Mätresultaten samlas in, processas och resulterar i en detaljerad 3D-modell som kan användas i valfritt program. Mätnoggrannheten ligger på plus/minus 30 millimeter och man kan mäta ner till drygt hundra meters djup.

– Tekniken har funnits ett tag. Vi köpte in den för att göra kontroller av kraftverksdammar, men har insett att den kan användas till så mycket mer, säger Jan Deborg, biträdande chef för affärsområde Energi & Industri.

Ett exempel är sammanslagna mätningar både över och under land (se faktaruta). Det har också blivit allt vanligare att tekniken används för att mäta vattenvolym i dammar vid olika vattennivåer. Att mäta kraftverksdammar för att se förändringar i bottenförhållanden är dock fortfarande ett av de vanligaste uppdragen. Med tekniken ser man till exempel snabbt om det finns spår av erosionsskador eller sjunkhål.

– Det är lag på att kontrollera kraftverksdammar med riksintresse. Med den här tekniken kan det göras förhållandevis snabbt och billigt. Alternativet är att tömma dammarna innan mätning, vlket skulle innebära avbrott i produktionen, äger Jan Deborg.

Läs hela artikeln här

Vill du läsa mer om vårt affärsområde Energi & Industri och våra olika projekt?
Klicka här