Foto: Norconsult

El & Automation växer – nu vill de föra kunskapen vidare

Bråda tider till trots, inte minst inom Industrin, lyckades Norconsult under våren med att rekrytera åtta nya medarbetare med bred erfarenhet inom el och automation till kontoret i Göteborg. På kort tid har de hittat nya samarbeten inom samtliga affärsområden och bland annat vunnit flera ramavtal. Nu satsar gruppen på att bli fler för att kunna föra kunskapen vidare till nästa generation.

I juni utökades Norconsults erbjudande inom Industri när 8 nya Norconsultare inom El & Automation anslöt till bolaget. Gruppen har på kort tid etablerat täta samarbeten inom samtliga affärsområden i hela landet, och responsen på samarbetet har varit övervägande positiv. Målet är att få in El- & Automations-kompetens i fler av Norconsults pågående projekt.

- Vi har fått ett jättebra mottagande, vi-känslan som finns här är fantastisk att få mötas av varje dag, säger gruppledare Benny Jansson. Nu när de interna samarbetena fått fart vill vi fortsätta växa för att kunna ta oss an fler intressanta uppdrag. Och givetvis också för att kunna utveckla gruppen, där vi kan överföra vår erfarenhet till nästa generations experter, fortsätter han.

Sedan juni har ytterligare tre konsulter anslutit till gruppen i Göteborg. Mikael Hägglund, sektionschef inom Industri, är mycket positiv till etableringen och ser flera möjligheter med att växa på nya orter.

- Vi har haft en start tillväxtresa sedan starten 2019, vilket vi vill fortsätta bygga på trots pandemitider. Just nu ser vi över möjligheten att starta nya satellitkontor för att kunna komma närmare kunder och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för de medarbetare som har längre pendlingsavstånd. Vi tror även att det kan vara intressant för nya Norconsultare, avslutar han.