Foto: SCA

En titt på säkerheten i miljardprojekt

SCA utreder att nästan fördubbla produktionen vid pappersbruket i Obbola, utanför Umeå. Den eventuella utvecklingen kommer medföra stora förändringar för fabriken och den lilla orten. Johan Larsson, HSE-specialist på Norconsult, är på plats för att dra upp riktlinjerna för arbetsmiljön och säkerheten i projektet.

I den lilla orten Obbola har röken från industrin bolmat i över 100 år. I dag äger SCA fabriken som har växt i omgångar. Från början tillverkades enbart sulfatmassa i fabriken och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin.

Med projektet som går under namnet Aurora står fabriken inför sin största upprustning någonsin. SCA har inlett en miljöprövning av en möjlig investering i en ny pappersmaskin. Om allt går som planerat kommer produktionen öka från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton. Kraftliner är ett kraftigt och oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp.

Bakgrunden till den planerade produktionsökningen är förstås att efterfrågan och därmed priserna på kraftliner ökat. Det har gjort produktionen mycket lönsam. Enligt Umeå kommun väntas investeringen hamna någonstans mellan sex och nio miljarder kronor.

Vid så pass stora investeringar görs förstås en rad utredningar. Om Aurora blir av kommer ett intensivt byggarbete pågå i två till tre år. För att minimera olyckor och tillbud behövs därför en gedigen planering av säkerhetsarbetet. Så när beslutet om förprojekt var taget kontaktade projektledarna på SCA Obbola Norconsultaren Johan Larsson som är HSE-specialist, vilket betyder att han är specialist inom hälsa-, miljö- och säkerhet. Johan var nämligen en av Sveriges kanske mest lämpade personer att utföra arbetet. Han hade tidigare varit säkerhetsansvarig vid om- och tillbyggnaden av SCA Östrand, en av de största industriinvesteringarna någonsin med sina 7,8 miljarder kronor.

– Målet med mitt säkerhetsarbete är främst att säkerställa att alla som arbetar i fabriken kommer hem oskadda till sina familjer, säger Johan Larsson som nu är säkerhetsansvarig i förprojekt Aurora vid SCA Obbola.

Läs hela intervjun med Johan i Norconsult Idag