Järnvägsbro över Säveån i Lerum/ CC BY-SA 3.0 commons.wikimedia.org

​​Eva arbetar som teknikstöd i Lerums kommun

Eva Wallin, till vardags uppdragsledare på Norconsult, jobbar sedan drygt ett år tillbaka halvtid i Lerums kommun som sakkunnigt geotekniskt stöd. Två dagar i veckan stöttar hon planarkitekter, bygglovshandläggare, översiktsplanerare och verksamhetsutvecklare i kommunen gällande geotekniska frågor.

Säveån rinner genom Lerums kommun och en stor del av slänterna mot ån är skredriskklassade, bl a därför har kommunen anlitat Eva. Med sin expertkunskap stöttar hon i tidigt skede när kommunen planerar utbyggnad. Dessutom jobbar Eva med att utarbeta ett övervakningsprogram för regelbunden kontroll av de skredriskklassade områdena.

När Eva inte är i Lerum så arbetar hon som uppdragledare inom geoteknik på Norconsult.

Läs mer vad Lerums Tidning skriver om Evas arbete och Lerums utmaningar