Experiment för stadens bästa

I höstas hölls Innovationslabbets första workshop vad gäller utvecklingen av Älvstaden, en ny stadsdel i centrala Göteborg på bägge sidor Göta älv. 125 deltagare från företag, samhällsinstanser och akademi träffades under sex tillfällen för att ta fram idéer som på olika sätt ska bidra till hållbar utveckling av Göteborg. Norconsult representerades av arkitekten Marcus Rydbo (även chef för affärsområdet Arkitektur och Samhällsplanering), landskapsarkitekten Frida Wallentin samt stadsplaneraren Viktoria Fagerlund.

– Vi deltar i projekt som detta för att vara med och bidra till långsiktig samhällsvinst för staden, säger Marcus Rydbo.

– Fler bolag i Göteborgsregionen behöver engagera sig på olika sätt för att möta miljöutmaningarna och förbättra vår gemensamma livsmiljö.

Deltagarna arbetare fram totalt 17 idékoncept. Bland förslagen fanns lägenheter med flyttbara väggar och flexibla planlösningar samt återbruksstråk för att lämna, köpa, låna, hyra eller reparera exempelvis kläder, verktyg och cyklar. Med hjälp av idéerna ska en innovationsstrategi för Älvstaden tas fram under året.

– Att få vara med i innovativa sammanhang är bra för oss, säger Marcus Rydbo, som med sin arbetsgrupp presenterade ett förslag på hur man kan stimulera företag att skapa mer lokalt producerad energi.

– En satsning som Innovationslabbet får oss att våga tänka utanför boxen. Dessutom skapar det arbetsglädje på kontoret när man får göra något viktigt som skulle kunna spela stor roll för den framtida utvecklingen av Göteborg.

Läs hela artikeln i tidningen Norconsult Idag, genom att klicka här.