Expertrådgivare på trafiklösningar

Ett nytt bostadsområde i södra Köpenhamn ska planeras och utformas. Projektet befinner sig i tävlingsskedet och Norconsult har gått in som expertrådgivare gällande trafiklösningar i och kring området.

Det nya området Amager Fælled Kvarter i Ørestad söder om Köpenhamn omfattar enligt plan närmare 260 000 kvm byggnation och grönområden. Ørestad är synonymt med högklassig infrastruktur, där Metron och Ørestad Boulevard länkar samman områdets samtliga kvarter. Här finns även en grön cykelväg samt Amagers viktigaste vägförbindelse. Metron ger det nya området snabba förbindelser till motorväg, tågstation, flygplats och Köpenhamn centrum.

Norconsult är med som expertrådgivare gällande trafiklösningar för det nya området. Arbetet sker i nära samarbete med den danska arkitekten Vandkunsten, för att få områdets bebyggelse att hänga ihop med trafiklösningarna på ett bra sätt.

Visionen är inte att ta bort biltrafiken helt, utan att reducera onödig trafik i området. Bland annat ska tunga transporter huvudsakligen ledas om till kvarterets östra del. Det ska vara lätt att välja cykeln som transportmedel, då kvarteret ska länkas samman med befintliga cykelvägar samt att man ska bygga ut cykelparkeringar. Utformningen av kvarterets vägar ska ske med hänsyn till bebyggelsen, den förväntade trafikmängden samt standardkrav på vägbredd.