Foto: Mälarenergi, Lasse Fredriksson

Faunapassage nominerad till Västmanlands arkitekturpris

En faunapassage projekterad och gestaltad av Norconsult förbättrar tillvaron för djur. Samtidigt bidrar den till en vacker stadsmiljö. Och nu är projektet nominerat till Västmanlands arkitekturpris.

Norconsult har projekterat faunapassagen vid Turbinbron i Västerås som nu är nominerad till Västmanlands arkitekturpris.

Passagen är gestaltad i nära samarbete med beställaren Mälarenergi. Faunapassagen värnar om vandrings- och reproduktionsmöjligheter för fisken i Mälaren. Den låter fisken riskfritt passera vattenkraftsstationen och vidare upp Svartån.

Innovation och höga estetiska värden nämns som motivering till nomineringen, liksom djurens förbättrade tillvaro och livsvillkor som möjliggjorts tack vare passagen.

”Nu har villkoren för lekande fisk och fauna återställts och det med en elegant lösning, Faunapassagen, som dessutom bidrar till att förhöja upplevelsen av kraftverksanläggningen”
-
Sveriges Arkitekter i Västmanland

Västmanlands arkitekturpris delas ut av Sveriges Arkitekter i Västmanland. Priset ges till ett arkitektoniskt projekt genomfört i landskapet under de senaste fem åren. Vinnaren presenteras i mars 2020.