Foto: Norconsult

Flexibla lärmiljöer gav prisnominering

Norconsult har ritat Trädgårdsstadens skola och förskola, en nybyggnation med flexibla lärandemiljöer som passar både förskola och skola där eleverna kan jobba i allt från helklass ner till små grupper och enskilt i samma basutrymme. Skolan nominerades till Skövdes stadsbyggnadspris 2019.

Den nya skolan har en strategisk placering på höjden mitt i den framväxande stadsdelen Trädgårdsstaden. Norconsult fick uppdraget att ta fram programhandling och förfrågningshandling för totalentreprenad. Därefter fick vi även uppdraget att färdigprojektera för upphandlad entreprenör.

- Vi har skapat en anpassad fysisk miljö, där både klassrummen och den stora skolgården byggts enligt rum i rummet-principen för att knyta ihop skolan och förskolan, säger uppdragledande arkitekt Maria Hallberg.

Skolan har plats för totalt 525 elever i årskurserna F-6. Utemiljön är indelad i zoner för aktiviteter med olika inriktning som samling, utomhusundervisning, lek, fysiska utmaningar och idrott. Skolskogen finns som en resurs runt knuten för upptäcktsfärder i det gröna.
Skolans interiör är uppbyggd kring en idé om flexibilitet och omställbarhet mellan förskola och skola. Hemvisterna är planerade utifrån ett flexibelt synsätt på lärande där man enkelt skall kunna arbeta i olika konstellationer.
- Vi har också jobbat med gedigna material och en påkostad fasad, bland annat med mönstrade burspråk med infälld belysning. Detta för att signalera betydelsen av barn lärmiljöer, säger Maria.