Foto: Norconsult

Förskola med plats för barnen

På Norconsult samarbetar kompetenser från sex team för att ta fram underlag till en ny förskola och äldreboende i Botkyrka kommun.

Under hösten Norconsult levererat underlag till en detaljplan för Botkyrka kommun. Kommunen vill bygga en förskola och ett äldreboende och i våras fick Norconsult i uppdrag att göra en risk-, buller- och trafikutredning, en naturvärdesinventering och att ta fram en situationsplan.

– Vi samlade medarbetare från olika delar av landet som har kompetenser inom plan, buller, trafik, risk, natur och geoteknik för att skapa ett riktigt starkt team. Resultatet blev ett underlag till genomförande där kommunen kan bygga en förskola med mycket plats för barnen, och samtidigt utnyttja naturvärdena på plats, säger Carl-Henrik Barnekow, planeringsarkitekt och uppdragsledare på Norconsult.

En av utmaningarna var att hitta en lämplig plats med hänsyn till de behov som kommunen har. Ett annat var att teamet skulle hålla ett högt tempo genom hela uppdraget.

– Men det fungerade väldigt bra och projektet har vuxit under tiden. Arbetet med kommunen har nu lett till en fortsatt beställning på en geoteknisk utredning inför genomförandet, säger Carl-Henrik.