Foto: Norconsult AS

Första kvartalet 2018: Solid omsättningstillväxt och hög aktivitet

Under första kvartalet 2018 hade Norconsult en omsättning på 1,26 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 9,7 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 90,4 miljoner mot 92,4 miljoner under motsvarande kvartal 2017. Rörelsemarginalen för första kvartalet var 7,2 procent. Underliggande rörelseresultat är cirka två miljoner kronor bättre än under första kvartalet 2017, med beaktande av försäljningen av Vestfjordgaten 4 i februari 2018.

"Konkurrensen på marknaden blir allt hårdare, så vi är glada att kunna visa på en solid försäljningsökning och fortsatt god resultatutveckling", säger Per Kristian Jacobsen, VD för Norconsult.

Stärker kompetensen inom arkitektur
Norconsult är Norges största tvärvetenskapliga rådgivningsbolag och har under senare år stärkt sin arkitekturkompetens. Förvärvet av 90,5 procent av aktierna i Nordic – Office of Architecture är Norconsults största förvärv hittills. Företaget har 170 medarbetare och har tidigare samarbetat med Norconsult på ett antal projekt, såsom flygplatserna Gardermoen och Flesland, Hjärt- och lungsjukhuset Gardermoen och Førde och Akers sjukhus.

"Genom förvärvet av Nordic stärker vi vår konkurrenskraft och öppnar för nya möjligheter till samarbete i flera delar av värdekedjan. I framtiden kommer vi att lösa de största arkitekt- och planeringsuppgifterna i Norden och internationellt ", säger Jacobsen.

Dessutom har Norconsult gjort några mindre förvärv under denna period, såsom Berg och Østvang AS Arkitekter på Os i Østerdalen.

Hög sysselsättning i Norge och internationellt
Under första kvartalet har Norconsult uppvisat en särskilt hög sysselsättningsgrad inom bolagets fyra största marknadsområden; transport, bygg & fastighet, energi samt vatten och avlopp. Dessutom har bolaget vunnit flera nya kontrakt, t.ex. totalt 51 ramavtal med Sykehusinnkjøp avseende arkitekt- och ingenjörskonsulttjänster för olika hälsovårdsföretag i Norge, samt projektering av Orkdal Folkhälsocentrum i samarbete med Skanska. Norconsult har också vunnit anbud inom flera olika fackområden avseende ett nytt sjukhus i Drammen. I Danmark har Norconsult, på uppdrag av HENT, arbetat med Kastrup Hotell. I Sverige har Norconsult fått kontrakt avseende projektering av en ny vindkraftpark i Härjedalens kommun, på uppdrag av Rabbalshede Elnät. Utanför Norden vann Norconsult under första kvartalet även en upphandling avseende genomförande av en förstudie på 1 000 MW för Sarawak Energy i Malysia, för vattenkraftverket Mentarang Induk HEP .

Växer i Sandvika
Efter försäljningen av Vestjordgaten 4 har Norconsult ingått ett långsiktigt leasingavtal med den nya ägaren Oslo Areal och har dessutom utökat sitt huvudkontor genom leasing av flera kontorslokaler på Kjørbo i Sandvika.