Med tanke på coronasituationen är vi nöjda med omsättningen och resultatet under första kvartalet. Det är extra glädjande att se att Norconsult växer i både Sverige och Danmark, säger Per Kristian Jacobsen, koncernchef för Norconsult.

Första kvartalet 2020: Bra resultat för Norconsult

Ökade goodwillavskrivningar och en något svagare resultatutveckling i delar av bolaget påverkade resultatet negativt.

Affärsområdet Norden hade den största omsättningsökningen under första kvartalet med en 96 MNOK högre bruttoomsättning än samma kvartal föregående år (+24 procent).

– Med tanke på coronasituationen är vi nöjda med omsättningen och resultatet under första kvartalet. Det är extra glädjande att se att Norconsult växer i både Sverige och Danmark, säger Per Kristian Jacobsen, koncernchef för Norconsult.

Hög aktivitet under första kvartalet

I Norge deltar Norconsult i förprojekteringen av Ocean Space Centre i Trondheim och har ingått avtal om driftservice för vatten och avlopp i Romerike. Norconsult har även tecknat ramavtal med Freyr om projekteringstjänster i samband med uppförandet av en battericellfabrik i Mo i Rana. I januari blev det klart att Norconsult och AF Gruppen går vidare till konkretiseringsfasen inför bygget av en fyrfilig motorväg mellan Roterud och Storhove i Innlandet fylke. Samma månad blev det klart att Norconsult ska projektera en ny vattenförsörjningsanläggning för Asker och Bærum.

I Sverige har Norconsult bland annat vunnit ett stort samarbetsprojekt tillsammans med PEAB för projektering och byggnation av bostäder i Partille utanför Göteborg. I Danmark medverkar Norconsult i flera projekt i Köpenhamns nya hållbara stadsdel Nordhavn, där Danmarks nya Landsret, (Danmarks motsvarighet till Sveriges hovrätt) som ska hållbarhetscertifieras enligt DGNB i kategorin guld är under uppförande. Dessutom står stadsdelens första bostadshus (Orienten) färdigt.

Under första kvartalet förvärvade Norconsult bolagen SG Arkitektur AS i Hønefoss och Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde.

Osäkra framtidsutsikter

På grund av coronasituationen är framtidsutsikterna mer osäkra inom bygg och anläggning, kanske framförallt för den privata sektorn. Norconsult fokuserar på att ha en nära och god dialog med kunder och partners kring redan påbörjade projekt och upplever att de flesta uppdrag utvecklas åt rätt håll.

– Trots att marknadsutsikterna nu är mer osäkra, så ser vi att dagens situation har bidragit till att vi blivit starkare på flera områden. Det har skett ett digitalt lyft i hela branschen och det är imponerande att se hur en hel bransch nu arbetar tillsammans på nya sätt för att hålla hjulen igång, säger Jacobsen.