Gestaltning kring Ängsjö motionscentral

I början av 1970-talet beslutade Järfälla kommun att satsa på Ängsjö med syfte att öka servicen för besökarna och göra det tillgängligt för fler personer. Resultatet blev att serveringsmöjligheterna byggdes ut i huvudbyggnaden, en motionscentral med bastu byggdes, en badvik gjordes i ordning och parkeringsmöjligheterna förbättrades. Man anlade fler motionsslingor och en mindre skidbacke gjordes i ordning.

Verksamheten utvecklades sedan stegvis med kanotuthyrning, friluftsdagar för skolor, sommarkolonier, lägerskolor med mera, fram till det friluftsområde som finns idag. Planen är nu att utveckla verksamheten ytterligare. Det har visat sig vara billigare att riva den gamla byggnaden och bygga en ny.

Byggnaden kommer att placeras i naturskön miljö med utsikt över Mälaren och Norconsult arbetar med anpassning av byggnaden till landskapet och gestaltning av vistelseytor i anslutning till byggnaden.