Foto: Norconsult

Hållbar trafikplanering tema på stadsarkitektträff

Trafikens anspråk på våra offentliga rum är en återkommande fråga i samhällsplaneringen. Men vems villkor utgår vi ifrån? Hur prioriterar vi mellan trafikslagen och hur ska vi planera för framtidens mobilitet? Detta diskuterades på årets första Stadsarkitektträff hos Norconsult i Göteborg

Fredagen den 28 februari samlades närmare 80 stadsplanerare från hela Västsverige för årets första stadsarkitektträff hos Norconsult i Göteborg. Temat för träffen var trafikplanering – hur gör vi?

Dagen inleddes med att Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö berättade om trafik på stadens och de gåendes villkor. Därefter var temat samarbete mellan kommun och stat, där Bengt Himmelmann och Jan Peterson, Borås stad, och Jan Johansson, Trafikverket, berättade om sitt arbete med den nya stambanan.

Efter en kort bensträckare berättade Lisa Sakshaug, Lerums kommun, tillsammans med Carolin Folkeson, Norconsult, om Lerums kommuns pågående arbete med sin nya trafikstrategi. De följdes av Rickard Karlsson, Orusts kommun, och Vera Telemo, Fyrbodals kommunalförbund, som berättade om Orusts cykelstrategi och hur man kan planera för och ha en hållbar mobilitet på landsbygden.

Avslutningsvis hölls gruppdiskussioner utifrån orden prioritera och hållbar mobilitet. Träffen avslutades som vanligt med en gemensam lunch.

Nästa stadsarkitektträff är planerad till fredagen den 11 september 2020, med temat omvandling av industri- och hamnmiljö.