Foto: Norconsult & Livesurface Context

Hållbarhet i praktiken

Norconsult har utvecklat ett verktyg som på ett strukturerat sätt ger upphov till hållbara lösningar med kreativ höjd. Applikationen Hållbarhetskollen sjösattes tidigare i år, målet är att den ska leda till hållbara lösningar i praktiken.

Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling 2015. Resultatet kommer påverka allas framtid då målen är universella och gäller alla länder. 2015 utvecklade Norconsult sina rutiner för att bli ännu bättre på hållbara kundprojekt.

– Vi har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om, säger Malin Gillmark som är processledare för Hållbarhetskollen, den webbaserade applikationen som ska hjälpa Norconsult att arbeta mer hållbart i alla typer av projekt.

Applikationen som Norconsult utvecklat tillsammans med Linnéuniversitetet, uppmanar uppdragsledare på Norconsult att formulera hållbara förbättringsförslag vid uppdragsstart. Uppdragsledaren tar med sig frågeställningarna till kunden för att beskriva vilka förändringar som kan göras för att skapa ett mer hållbart projekt.

– På så sätt kommer de bästa idéerna för att lösa hållbarhetsfrågorna alltid lyftas i våra projekt, säger Malin som är noga med att berömma Norconsults Anna-Jeanette Larnelius som är initiativtagare till applikationen.

Hållbarhetskollen kan även addera kreativ höjd då det behövs. Med hjälp av Norconsults innovationsprocess ökar förutsättningarna för bra beslut, god kvalitet och gynnsam ekonomi.

– Nyckeln till innovationsprocessens framgång ligger i att vi kopplar in kompetens från fler team. Vår breda kunskap är vår styrka. Tillsammans har vi större chans att lösa komplexa problem med hjälp av strukturerat arbete som får alla inblandade att tänka utanför boxen, säger Malin.

Målet är att Hållbarhetskollen ska användas i alla uppdrag för att uppmärksamma och identifiera olika hållbarhetsaspekter enligt agenda 2030.

Hållbarhetskollen och Agenda 2030

Hållbarhetskollen baseras på ett urval av de globala hållbarhetsmålen där Norconsult kan göra som mest skillnad genom sin verksamhet, nämligen: Rent vatten och sanitet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen samt Ekosystem och biologisk mångfald.