Sjöängen nominerat till Årets Bygge 2017

Har Norconsults arkitekter ritat Årets Bygge 2017?

Projektet har pågått i sex år och det visar på Norconsults styrka att ta sig an komplexa projekt ur flera olika angreppspunkter med tanke på att vi ansvarat för både arkitekturen, akustiken och AV-tekniken.

– Det är fantastiskt roligt att få ett kvitto på att alla våra ansträngningar under många år varit rätt kanaliserade, också väldigt roligt att en liten kommun som vågar satsa premieras på detta vis, säger Lars Ylander, arkitekt och uppdragsledare hos Norconsult. - Det är en nominering som alla inblandade skall ta åt sig av, ett så här stort projekt går inte att genomföra utan stora insatser från väldigt många människor i vår organisation, fortsätter han.

För mer information:

Lars Ylander
Norconsult AB
Team Arkitekter
Telefon:+46 31507074
E-post:Lars.Ylander@norconsult.com