Hur värnar vi resurserna?

Varje svensk ger i snitt upphov till 467 kilo hushållssopor om året. 1975 var siffran 317 kilo. Utvecklingen pekar i samma riktning på andra håll i världen. Något måste göras för att jordens resurser ska räcka. Evalena Blomqvist på SP, Mats Williander på Viktoria Swedish ICT och Kurt Lindman på Renova diskuterar utmaningar och lösningar.


Så sent som på sjuttiotalet fanns en given väg för vårt avfall. Det hamnade på tippen. Den tiden känns avlägsen och numera är deponi en sista utväg. Sverige var tidigt ute med att göra något bättre med avfallet och på senare år har EU introducerat en avfallstrappa. Energiåtervinning, materialåtervinning och återanvändning är i stigande grad bättre än att deponera. Högst upp i trappan finns minimering. Att skapa så lite avfall som möjligt är bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

Avfallstrappan styr hur avfall tas om hand i Sverige och EU – och när det talas om resurshushållning pratas det allt mer om cirkulär ekonomi. Affärsmodeller som bygger på kretsloppstänk skulle ersätta linjära processer. Just begreppet cirkulär ekonomi blir avstamp när Norconsult I Dag sammanför Evalena Blomqvist (forskare på SP och programchef på innovationsarenan Resource), Mats Williander (forskningsledare inom Hållbara affärer på Viktoria Swedish ICT) och Kurt Lindman (miljökommunikatör på Renova) – tre personer med stort kunnande och engagemang vad gäller avfall och resurshushållning – för ett samtal.

Ta del av samtalet mellan Evalena, Mats och Kurt här.