Foto: Norconsult

Infraentusiast med helhetsstänk

Kristian Lindberg är byggnadsingenjören som föll för infrastruktur och konsultbranschens varierande karriärmöjligheter, och stormtrivs fortfarande femton år senare. I sin nya roll som gruppledare på Norconsults Varbergskontor vill han utveckla och stärka bolagets närvaro i regionen och bidra med ett ökat helhetsperspektiv i uppdragen.

Under utbildningstiden som byggingenjör lockades Kristian mer av kurserna inom infrastruktur än de mer klassiska inriktningarna.

- Det allra roligaste är att få se ett projekt växa fram, från början i planeringsfas till att besöka platsen efteråt och se hur det har blivit när det är färdigt, berättar Kristian. Det är kul att få uppleva helheten och att få vara med i hela kedjan, fortsätter han.

Han konstaterar även att branschen har förändrats under åren, bland annat beställarnas roll och lagen om offentlig upphandling. Han ser gärna att verksamheten på sikt jobbar mer mot entreprenörer i större utsträckning.

- Det byggs mycket på västkusten och i Varberg med omnejd, med bland annat Varbergstunneln och allt vad det innebär, säger Kristian. Där kan vi bidra med såväl BIM-expertis som projekt inom väg- och markarbeten. Jag känner mig även trygg med att vi har ett nära samarbete med andra kontor och teknikområden, fortsätter han.

I början blir det många intressanta projekt för den nye gruppledaren att sätta sig in i. Just nu handlar det bland annat om brobyten på Malmbanan i Kiruna, där han tillsammans med en kollega gör beskrivningen och ritar på transportvägar till broarna som ska bytas. De jobbar också med ramavtal för kranskommuner till Stockholms stads, bland annat för Nynäshamns kommun. Där hjälper de bland annat till med förprojektering av gatunätet och en kapacitetsutredning för vatten och spillvatten i ett industriområde norr om centrum. 

- Det har varit full fart från första dagen, men jag har fått bra stöttning under tiden. Det känns jättespännande att börja på Norconsult, och jag ser fram emot att som gruppledare få jobba mer med människor och att se dem utvecklas. Jag vill att vi ska ha roligt på jobbet! Jag tror man blir effektivare då, avslutar han.