Foto: Norconsult

Intressanta stadsutvecklingsprojekt på studieresa för regionens stadsplanerare

Norconsult anordnade årets andra stadsarkitektträff med en studieresa till intressanta stadsbyggnadsprojekt i Mölnlycke och Borås. Deltagare från kommuner i hela regionen fick lyssna till Härrydas stadsarkitekt Matilda Svenning, Borås stadsarkitekt Richard Mattson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm.

Norconsults Stadsarkitektsträffar anordnas två till tre gångerper år och bjuder in deltagare från både privat och offentlig verksamhet inom samhällsplanering. Under träffarna diskuteras aktuella ämnen under valda teman som öppnar upp till samtal och reflektion deltagarna emellan.

Årets andra träff började med avfärd från centrala Göteborg till Mölnlycke där stadsarkitekt Matilda Svenning mötte gruppen. Hon berättade om Härryda kommuns framtida planer och pågående stadsutveckling och gruppen blev guidade på en promenad genom Mölnlycke centrum. Ett kortare besök i det nya bostadsområdet Hönekulla by och ett i det pågående Stenbrottet hanns med innan turen gick vidare via Landvetter Airport City till Borås.

Framme i Borås fick gruppen gå en stadsvandring ledd av stadsarkitekt Richard Mattson och stadsantikvarie Fredrik Hjelm som avslutades i Simonsland och Textile Fashion Centers spektakulära läge över Viskan. Under vandringen berättades det mer om Borås utveckling och deltagarna fick uppleva mycket av stadens konstsatsningar, ombyggnationer samt den nya innerstadsmiljön.

Resan gav inblick i kommunernas utveckling och utmaningar för storstadsnära kommuner, och bjöd in till intressanta diskussioner kring stadsplanering. Framförallt om hur planeringen av den framtida hållbara staden ska se ut och hur infrastruktursatsningar påverkar en kommun, exempelvis Borås trafiksituation med riksvägarna som skär igenom staden och höghastighetsjärnvägen genom Borås och Härryda.