”Jag vill utveckla teamet och bredda vår kompetens”

Efter en avklarad civilingenjörsexamen inom Väg- och vatten med inriktning miljösystemanalys ville Karin Gamberg skaffa sig praktisk erfarenhet inom ett annat område. Hon inledde karriären som vägprojektör på Norconsult 2002, där hon arbetar än idag – fast numera som teamchef för Team Trafik.

Karin började tidigt i karriären intressera sig för uppdragsledarollen. Hon fick gehör för sitt intresse då hon blev erbjuden att leda mindre projekt för att så småningom ta sig an de mer omfattande uppdragen. Variationen av beställare, uppdragstyp och insyn i olika tekniker har gett henne en bredd och en helhetssyn som både hon och våra kunder uppskattar och som hon har med sig in sin nya roll. Att leva upp till beställarens krav, hantera ekonomifrågor, konflikter eller andra situationer som uppstår i projekten är en tillvaro som hon känner sig lugn inför idag tack vare erfarenheten av uppdragsledning.

- Jag vill utveckla teamet så att vi kan vara med och vinna roliga och intressanta uppdrag. Det pågår en utveckling inom trafikområdet och för att hänga med behöver vi utveckla oss så att vi ökar på och breddar vår kompetens, säger Karin.

Den som funderar på en framtid inom trafikplanering på Norconsult bör vara nyfiken, engagerad och ödmjuk – om Karin får bestämma. I sitt team vill hon ha högt i tak bland medarbetarna, och själv vara tillgänglig och lyhörd för dem.

- I teamet finns en stark vilja till vidareutveckling som jag vill ta vara på. Att få ihop personlig utveckling med att lyckas vinna uppdrag till Norconsult som kan matcha de önskemål som finns ser jag som en stor utmaning i nuläget, säger Karin.

Men att axla en chefsroll är inte det enda som förändrats sedan hon började på Norconsult. Hon konstaterar att mycket har hänt i branschen på 15 år – bland annat när det gäller marknaden, uppdrag och karriärmöjligheter. Hon pratar även om en kulturförändring till ett sundare arbetsklimat på Norconsult, som kommit med den yngre generationens ingenjörer. Hon upplever att fler värdesätter en balans mellan jobb och fritid idag än när hon började. Att själv skapa balans i tillvaron kan vara svårt, men för Karin hjälper det att träna och engagera sig i barnens aktiviteter.

- Jag tror att man hela tiden måste tänka aktivt på det, annars kan jobbet lätt ta över. Det blir lite så automatiskt med barn, när jag kommer hem så behöver jag fokusera på dem, vilket hjälper mig mycket till att skapa balans i livet, avslutar Karin.