Foto: Norconsult

Johan leder Norconsults etablering i Helsingborg

Norconsult växer så det knakar, och har utökat verksamheten med fyra nya kontor under 2018. Helsingborg är senaste tillskottet på kartan, där etableringen leds av Johan Peetz som är ny chef för Team Infrastruktur.

Johan har närmare 20 års erfarenhet i konsultbranschen och har huvudsakligen sysslat med mark- och ledningsprojektering i diverse infrastrukturprojekt. I sitt arbete drivs han av att få vara med att bygga och påverka samhället. De senaste åren har han arbetat i motsvarande roll på Atkins i Helsingborg, men också som uppdrags- och teknikansvarig för VA. Det var både känslan av ett medarbetarägt företag och möjligheten att få etablera verksamheten på en ny ort som lockade honom till Norconsult. Detta tillsammans med all kraft och kunskap som Norconsult besitter i hela landet.

- Norconsult för mig andas delaktighet och hög kompetens varvat med trevliga kollegor - vilket är en nyckel för att lyckas, berättar Johan. Jag ser fram emot att få sätta Norconsult på kartan i Helsingborg, fortsätter han.

Som en del av en expansiv region är Helsingborg en stad med många stora stadsutvecklingsprojekt framför sig, bland annat exploateringen av Oceanhamnen. Johan ser det nya Norconsultkontoret som en naturlig del av stadens framväxt, både när det gäller nya uppdrag och rekrytering av nya talanger.

- Det händer mycket i vår region, det finns en bra marknad med många möjligheter för oss att vinna spännande uppdrag. Vi ska självklart bli fler, men det är en utmaning att hitta medarbetare i en tid där flera konkurrenter också letar kompetens. Vi vill även bygga på underifrån med nyexade från högskolan varvat med erfarna konsulter. Just nu i uppstarten är vi i behov av framförallt kompetens inom VA, både inom utredning och projektering men fler teknikslag är också välkommet, avslutar han.