Projekteringsledare Mats Stenmark och projektör Sophia Sjödin

Komplext dammbygge i Hylte

Att renovera en kraftstation medan full verksamhet pågår ett komplext samarbete. Delar av Hylte kraftstation i Halland är nästan sekelgamla, och dammarna behöver förstärkas för att klara moderna krav på avbördning. Norconsult håller i trådarna med hjälp av Sophia Sjödin och Mats Stenmark på team Anläggning och Vattenbyggnad i Ludvika.

Läs hela artikeln i Norconsult Idag