Bild : General Architecture

Kulturhistorisk utmaning löst

Fastighetsbolaget Hufvudstaden äger ett centralt kvarter inom vallgraven i Göteborg. De ville utveckla kvarteret genom att bygga på fler våningar på delar av kvarteret, där Norconsult anlitades av stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att upprätta detaljplanen.

- Uppgiften var mycket komplex eftersom befintliga byggnader har höga kulturhistoriska värden och alla förändringar skulle innebära stor påverkan på stadsbilden, säger Gunnar Håkansson som är uppdragsledande planarkitekt på Norconsult.

Som underlag för utformningen anordnades ett parallellt uppdrag med fem inbjudna arkitektkontor. Förslaget till detaljplan vidareutvecklades sedan utifrån ett av de inlämnade förslagen.

Hänsyn till stadsbild och kulturmiljö
I Norconsults detaljplaneförslag tas särskild hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Bland annat återskapas en historisk gårdsmiljö samtidigt som man gör plats för moderna och funktionella lokaler för kontor och verksamheter. Detta för att ge förutsättningar till att utveckla och stärka en levande stadsmiljö i centrala Göteborg.

- Uppgiften krävde ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, Hufvudstaden och dess arkitekt. Norconsult har spelat en aktiv roll med att hitta kreativa och nytänkande lösningar för att ro projektet i land, säger Gunnar.