Kulturmärkt badhus rustas upp

Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm ska byggas om. Den ikoniska och kulturmärkta byggnaden inrymmer bland annat Forsgrenska badet, som ska renoveras.

Stockholms stads fastighetskontor har via offentlig upphandling gett Norconsult i uppdrag att detaljprojektera ny badvattenrening. Befintliga bassänger i badet ska rivas och ersättas med nya. Vattenreningen utförs med bland annat trycksandfilter och kolfilter. Anläggningen styrs helt automatiskt, med fokus på energieffektiva lösningar.


– Det som gör projektet extra intressant är att Medborgarhuset är blåklassat, alltså synnerligen kulturhistoriskt värdefullt. Dessutom ska det certifieras som Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Counsil, säger Joel Ericsson, uppdragsledare på Team Mark & Vatten.


Klicka här om du vill veta mer om projektet.