Foto: SJ

Kust- till kustbanan optimeras med digital spetskompetens

I somras vann Norconsult det prestigefulla uppdraget att genomföra åtgärdsvalsstudier på Kust till kust-banan för Trafikverket. Nu utökas samarbetet i uppdraget med digital specialistkompetens från Norconsult Astando – en av branschens mest anlitade konsulter inom trafikanalys.

Kust till kust-banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar och Karlskrona, med genomgående trafik mellan Göteborg och östra Småland samt Blekinge. Flera delsträckor på kust-kustbanan är idag högt trafikerade med många pendlare och tung godstrafik, därför finns ett riksintresse av att höja kapaciteten på sträckan.

Norconsults uppdrag består i att beskriva brister i dagens järnväg- och vägsystem på hela sträckan och föreslå hur dessa kan förbättras, samt att beakta effekterna av den kommande höghastighetsbanan på sträckan Göteborg-Borås.

- Genom åtgärdsvalsstudien kommer vi att kunna peka på hur vi kan spara in restid och knyta ihop och stärka regionerna i de län som sträckan passerar, säger uppdragsledare Jonas Bengtsson.

Uppdraget kommer att utföras i samarbete med Norconsult Astando, som har lång erfarenhet av digitala lösningar inom väg- och trafiknät. Med hjälp deras kompetens ska den regionala tillgängligheten på Kust till kust-sträckan illustreras där isokron-kartor visar hur många människor som nås vid olika restidsintervall.

- Förutom att Astandos kompetens skapar mervärde för vår beställare Trafikverket är vi glada över att ha hittat en bra samarbetsform tillsamman med dem, säger Jonas. Att hitta nya dörrar i nya samarbeten med den starka kompetens som finns inom koncernen är jättekul, avslutar han.