Foto: Norconsult

”Kvalitet är vår ledstjärna”

Planerna på att arbeta som snickare efter gymnasiet tog en annan riktning för Jörgen Knutsson. Efter kort karriär som arbetsledare inom anläggning gav han sig in i konsultbranschen, och började på Norconsult år 2005.

Efter drygt 20 år i konsultbranschen är tiden mogen för Jörgens nya karriärutmaning – att leda och vidareutveckla verksamheten i den nybildade sektionen Väg, Trafik & Geodesi.

- Genom bildandet av en ny sektion ser vi möjligheter att stärka upp vår verksamhet i Göteborg ytterligare. Våra kompetensteam har många gemensamma uppdrag och genom sektionsbildandet så för vi enheterna närmare varann. Det kommer att främja våra uppdrag och även skapa nytta för våra kunder. För att komma dit behöver vi bland annat anställa fler ledare på enheterna, säger Jörgen.

Trycket i branschen är högt, och efterfrågan på konsulttjänster är mycket stor. Om ett år hoppas Jörgen att sektionen har lyckats med att stärka kompetensen ytterligare inom de olika teknikområdena och att man även lyckats växa med nya kompetenta konsulter. Han ser gärna att de driver projekt för en hållbar stadsutveckling med fokus på trafik. Det är också viktigt att vinna nya uppdrag där teamen breddar sig och lär sig nya saker. Men viktigast är att aldrig göra avkall på kvalitet i leveransen.

- Vår ledstjärna är kvalitet. Norconsults vision, att vara en av de tre främsta konsulterna inom samhällsbyggnad i Sverige, är verkligen något som vi strävar efter att vara. Jag lägger stor vikt vid att stötta sektionens alla ledare och konsulter så att vi fortsätter att leverera handlingar med högsta kvalitet.

En av sektionens största utmaningar är att rekrytera rätt kompetens. På Norconsult finns det många karriärmöjligheter för de som är nyfikna på att arbeta inom väg, trafik eller geodesi.

- Vi har alla möjligheter att erbjuda tjänster för den som vill bli teknikspecialist, uppdragsledare eller projekteringsledare. Vi ser att rollen som projekteringsledare blir allt viktigare i våra större uppdrag där samspelet mellan alla tekniker är helt avgörande för uppdragets genomförande och kvalitet. Nya medarbetare på sektionens team ska tycka om att arbeta med ambitiösa och kvalitetssträvande kollegor och att arbeta i ett Norconsult där man trivs, utvecklas och presterar. Allt med mycket hjärta!