Foto: Norconsult

Ledarskap på många plan

Att alltid vara nyfiken, ha ett öppet sinne och inse värdet av ett bra samarbete är lärdomar som Gunnar fått med sig under sina 30 år på Norconsult. Han har under tiden hunnit testa på det mesta inom ledarskap – från teamchef och uppdragsledare till representant för facket och kassör i konstföreningen.

Som praoelev på Kinnas stadsbyggnadskontor blev Gunnar intresserad av stadsplanering. Idag arbetar han som uppdragsledande arkitekt och har stor erfarenhet av att driva komplicerade planuppdrag med komplexa frågeställningar.

- Jag har hittills inte gjort något uppdrag som gått på hundra procent rutin. Det är alltid nya saker som utmanar – men det är ju därför det är roligt att jobba. Jag tycker om spännvidden mellan mycket små tomter till områden med över 2000 bostäder, säger han.

Gunnar introducerar även nyanställda på Norconsult och är en uppskattad mentor till yngre medarbetare. Där är han noga med att förmedla vikten av att samarbeta mellan kollegor och discipliner.

- Jag uppmuntrar nyanställda till att ställa frågor och stämma av, dels för att snabbare komma vidare i sitt arbete, dels som en interaktiv lärande process. Ett planarbete är aldrig någon ”one-man-show”, samarbete och dialog med andra är alltid en självklarhet, säger han.

Processen fram till ett bra resultat omfattar även samarbete med beställare och andra intressenter, vilket kräver en stor dos förhandlingsförmåga. Inte minst vid informationsmöten och samråd.

- Det kan ibland bli rätt hetsig stämning vid sådana möten. Då behöver man vara diplomatisk, lyhörd, kreativ och hitta den gemensamma nämnaren. Man behöver ge med sig på mindre viktiga frågor och våga stå upp för frågor man tycker är mer viktiga. Det brukar fungera för mig, avslutar han.