Lennart trivs med att se andra utvecklas!

Norconsult välkomnar Lennart Gustafsson till sitt Spår- & Järnvägsteam. Förutom att vara projektledare för infrastrukturprojekt kommer han att ägna tid åt att vara mentor åt yngre kollegor.

Lennart började sitt yrkesliv som signalmontör på SJ. Efter jobb inom eldistributionsområdet hamnade han till slut som projektledare inom infrastruktur. Att vara projektledare för stora infrastrukturprojekt är Lennarts specialitet och en stor tillgång när nu Norconsult bygger upp en ny kompetens.

- Med sin erfarenhet från både Trafikverket som beställare och från leverantörssidan är Lennart en stor tillgång för Norconsult, säger Tony Strandberg, teamchef för Team Spår- & Järnvägsteknik.

Lennart och jag har arbetat ihop tidigare och jag ser fram emot att göra det igen, fortsätter han.2002 började Lennart som projektledare för olika infrastrukturprojekt inom järnväg som beställare. Det projekt som han är extra stolt över är spårbytet mellan Hallsberg och Örebro som Lennart var projektledare för i 3 år. Förutom projektledning kommer Lennart att fungera som mentor för oerfarna kollegor inom projektledning. En roll som han haft tidigare och trivs med.

- Jag motiveras av att få utveckla och förbättra befintliga arbetssätt utifrån de erfarenheter som arbetslivet fört med sig, berättar Lennart. Och det är spännande att vara med och bygga upp ett nytt team på Norconsult, fortsätter han.