Foto: Östgöta Trafiken

Linköping ska bli mer tillgängligt

Norconsult har vunnit uppdraget att utreda tillgängligheten till västra Linköping, som på sikt ska främja tillgängligheten i regionen och bana väg för höghastighetsjärnväg.

Norconsult vann uppdraget att utföra åtgärdsvalsstudier, som omfattar kompetenser inom infrastruktur, trafik samt spår- och järnvägsteknik. Uppdragledare Jonas Bengtsson är stolt och glad över att ha vunnit utredningen.

- Vi ser fram emot att kunna öka tillgängligheten i Linköping och att få arbeta med detta stora uppdrag, som vi vann genom starka CV:n och goda referenser, säger Jonas.

I översiktsplanen för Linköpings kommun betonas vikten av en ny pendeltågstation för de västra delarna av staden, som ska säkerställa tillgängligheten till målpunkterna och bidra till en attraktiv kollektivtrafik. Norconsults uppdrag handlar därför mycket att nå en gemensam problembild och målbild för intressenterna.

Uppdraget löper under en lång period och omfattar flera kontor och teknikområden vilket kräver en aktiv uppdrags- och processledning så att alla jobbar mot samma mål, menar Jonas som ser fram emot att påbörja arbetet.

- Kollektivtrafik och regional planering är utpekade fokusområden för oss, säger Jonas. Därför känns det jättebra att vinna uppdrag som tar oss närmare de mer komplexa planeringsuppdragen, avslutar han.