Foto: Liseberg AB

Lisebergs vattenland – ett rent nöje

I början av 1900-talet låg ett garveri och ett bryggeri där Lisebergs södra parkering ligger i dag. Nu planerar Liseberg att bygga ett upplevelsehotell och en inomhusvattenpark på området. Norconsult undersöker om marken måste saneras.

Lisebergs kommande satsning, som går under namnet Jubileumsprojektet, planeras att uppföras i samband med Göteborgs och Lisebergs jubileumsår 2021 och 2023. Norconsult har kontrakterats att utföra geoteknik, riskbedömning samt badvattenrening för den kommande badanläggningen. Norconsult har också undersökt marken där Jubileumsprojektet ska ligga för att ta reda på om marken måste saneras.

– Våra prover visade att det fanns riskreduceringsbehov. Det är inte ovanligt att områden där det pågått industriell verksamhet under början av 1900-talet är förorenade, säger Sara Lager som är teknikansvarig för provtagningarna. Hon fortsätter:

– Garveriet har orsakat en högre föroreningssituation än vad bryggeriet gjort. Hela området innehåller dock genomgående höga halter av ämnen som utgör miljö- och hälsorisker, säger Sara. Norconsult har lämnat ett åtgärdsförslag där man rekommenderar Liseberg att de förorenade jordmassorna ska grävas upp och fraktas bort.

Eftersom det kommande Jubileumsprojektet kommer uppta det som i dag utgör den södra parkeringen håller Liseberg på att bygga en tillfällig parkeringsplats på ett område öster om Mölndalsån. Norconsult har fått uppdraget att undersöka marken även där inför arbetet med en ny detaljplan.

– Tidigare låg SAAB:s växellådsfabrik på den här ytan. Det är ett större område, men ytorna verkar vara mindre påverkade, säger Sara och betonar vikten av sitt arbete. – Det gäller att ha koll på föroreningar innan man exploaterar ett område. Har man inte det kan oförutsedda kostnader uppkomma under entreprenaden.