Luleå ser grönt

Den 25 januari var Norconsult på plats under LARV, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets årliga arbetsmarknadsmässa.