Mångfald - en förutsättning

Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. Våra medarbetare ser styrkan i olikheter, för oss är mångfald är en förutsättning för utveckling, lärande och innovation.

Vi har arbetat med riktade aktiviteter för ett inkluderande tilltal och för att vår organisation ska spegla befolkningen i stort. Vi har nolltolerans mot kränkande beteenden. Detta gäller såväl på kontoren, i arbetsrelaterade möten efter arbetstid såväl som hos våra kunder. Därför uppmärksammar vi att det idag är Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.