Mats Lithner börjar som utvecklingschef för järnväg på Norconsult

Mats bygger järnvägsteam hos Norconsult

Med lång erfarenhet i branschen och genuint intresse för järnväg börjar Mats Lithner på Norconsult. Och som utvecklingschef kommer rekrytering vara en av hans arbetsuppgifter.

Mats har arbetat med järnväg sedan 1980. Universitetsstudierna avbröts när familjelivet kom emellan och han började som tågklarerare på SJ. Sedan dess har han arbetat med järnväg. Efter tiden som tågklarerare hamnade han på Banverket Projekt och nu närmast har Mats arbetat som affärsområdes- och projektchef på Rejlers.

Från allra första början var det ett miljöintresse som gjorde att Mats började på SJ. Tåg var helt enkelt intressantare än bil. Under åren har han sett att järnväg är kulturell fråga också. Människors beteenden påverkar tågens punktlighet i olika länder, vilket intresserar honom.

- Jag trivs i mitt arbete som konsult och är helt klart bättre på det än att vara statstjänsteman. Jag brinner verkligen för att skapa nya affärer och att utföra uppdrag på ett så bra sätt att affären växer, berättar Mats.

- Jag valde att börja på Norconsult eftersom jag tycker att det är stimulerande att arbeta på ett företag i tillväxt. Det ska bli en positiv utmaning att få vara med och bygga upp järnvägsverksamheten på bolaget, fortsätter han.

Norconsult startade sitt spår- och järnvägsteam under sommaren 2016. I takt med att vi vinner nya uppdrag pågår arbetet med att rekrytera projektörer och projektledare för att i första hand bygga ut verksamheten i Göteborg, Malmö och Halmstad och när rätt tillfälle ges, även starta upp på andra orter.

- Det är fantastiskt kul att Mats valde att börja hos oss, med hans kontaktnät och affärsfocus så finns alla möjligheter att bli framgångsrika. Mats är dessutom en väldigt trevlig person som är lätt att samarbete med, säger Tony Strandberg, teamchef för Spår- och järnvägsteknik.