Mer information – bättre BIM

Hos Norconsult utnyttjas BIM på flera håll, till exempel på Team Anläggning & Vattenbyggnad i Ludvika.– Vi har 3D-projekterat i femton år och även lagt in information i våra modeller, säger projekteringsledaren Mats Lund.

– Under den här tiden har vi förfinat vårt arbete. Det som hänt den senaste tiden är att allt fler leverantörer, beställare och entreprenörer har börjat bidra med information som kan läggas in i BIM-modellerna. Det är väldigt positivt, för det är först då som metoden blir verkligt effektiv.

Kan du ge exempel på hur ni använder BIM inom just vattenkraft?
– Det kan vara att information från byggnationen av en fyllnadsdamm läggs in i en virtuell modell av anläggningen. På så sätt har man bättre underlag för att dra slutsatser, om det skulle uppstå skador på konstruktionen.

För att BIM ska kunna utnyttjas optimalt inom bland annat vattenkraft håller Svensk Byggtjänst och andra aktörer i branschen på att uppdatera de så kallade BSABkoderna, så att de utökas för komponenter kopplade till just
vattenkraft. Mats Lund sitter med i en av arbetsgrupperna som behandlar vattenkraft.