Foto: Norconsult AS

Nettovinst för året och Q4 2018: Fortsatt stark tillväxt för Norconsult

Under fjärde kvartalet 2018 redovisade Norconsult en omsättning på 1 566 miljoner NOK, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget redovisade ett rörelseresultat på 103 miljoner NOK, en ökning med 18 miljoner NOK jämfört med samma kvartal 2017.

Norconsult redovisade en omsättning på 5 342 miljoner NOK under 2018. Det är en ökning med 15,5 procent jämfört med 2017. Det underliggande rörelseresultatet för helåret uppgick till 401 miljoner*NOK – att jämföra med 371 miljoner NOK 2017. Bolaget hade en rörelsemarginal på 7,5 procent under 2018, jämfört med 8 procent under 2017.

– Vi är mycket nöjda med det sätt som våra intäkter och vinster har utvecklats. Trots en svår konkurrenssituation har vi klarat av att bibehålla en hög aktivitetsnivå. De förvärv vi gjorde under 2018 har alla varit fullträffar och vi har uppnått en stark organisk tillväxt. Ökad aktiviteten, effektiva projektutföranden och hög trivseln bland våra medarbetare har bidragit till att förstärka bolagets positiva utveckling, säger Norconsults CEO, Per Kristian Jacobsen.

Hög aktivitet och medverkan i spännande projektNorconsult har under 2018 arbetat med flera spännande projekt. Bland annat stadsutvecklingsprojektet i Bispevika och projektplaneringsuppdrag i Oslo, Ringeriksbanen mellan Hønefoss i Ringerike och Sandvika i Bærumoch motorvägprojektet för E16, InterCity-järnvägen mellan Drammen och Kobbervikdalen och motorvägprojektet för E 18 mellan Tvederstrand och Arendal. I Sverige inleddes arbetet med att upprätta en planöversikt på uppdrag av Göteborgs stad och att förbereda geotekniska undersökningar inför ombyggnaden av den nuvarande enspåriga järnvägslinjen mellan Kiruna och norska gränsen till ett dubbelspår. Järnvägslinjen som kallas Malmbanan är den äldsta i sitt slag. Under 2018 påbörjade Norconsult i Danmark projektplaneringen inför byggandet av Skandinaviens största flygplatshotell, Comfort Hotel på Kastrup. Flera nya spännande projekt befinner sig i inledningsfasen. Bolaget är exempelvis involverat i utformningen av den nya flygplatsen i Bodø och jobbar också tillsammans med AF Gruppen med ett design- och byggkontrakt för byggandet av motorvägen för E39 mellan västra Kristiansand och östra Mandal. Detta är det för närvarande största byggkontraktet på norska fastlandet. Dessutom ingår Norconsults dotterbolag Nordic – Office of Architecture i en grupp som planerar inför byggandet av de nya regeringskvarteren i Oslo.

Fortsatt tillväxt

Norconsult fortsätter att växa, särskilt i Skandinavien, genom både organisk tillväxt och förvärv. Under 2018 förvärvade bolaget Nordic – Office of Architecture (Nordic). Genom ett aktieinnehav i Nordic på drygt 90 procent och förvärvet av Arkitekthuset Monarken AB i Sverige samt det danska arkitektur- och konsultbolaget KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S, har Norconsult nu positionerat sig som en av de största och ledande aktörerna inom den skandinaviska arkitektursektorn. Dessa förvärv öppnar nya möjligheter till samarbeten och bidrar till att bolaget framgångsrikt kommer att kunna genomföra allt mer komplexa och socialt viktiga uppdrag. Norconsult förvärvade också IT-utvecklingsbolaget Fundator AS under året. Detta har gjort att vi fått in mycket kompetenta och spännande specialister som förser koncernen med ny expertkunskap inom bland annat systemutveckling, maskininlärning, IT-arkitektur och IT-konsultering.

Goda utsikterUnder 2018 fick Norconsult nära 600 nya kvalificerade och erfarna medarbetare genom organisk tillväxt eller förvärv. Bolaget jobbar systematiskt med att rekrytera studenter från utbildningsinstitutioner i hela Skandinavien. Enligt undersökningar gjorda av Universum, är Norconsult en av de mest attraktiva arbetsplatserna för ingenjörer och teknikstudenter.


Med sin presentation av “VR in railway projects” (virtuell verklighet i järnvägsprojekt), fick Norconsults Thomas Angeltveit utmärkelsen “DKTalent” vid den norska innovationskonferensen Den Kloke Teknologi under 2018. Norconsult belönades också med GeoBIM Europe’s Leadership Award for Digital Innovation för sitt innovativa arbete med papperslösa projekt och spelteknologi. För andra året i rad tog sig bolaget hela vägen till finalen i AEC Excellence Awards.

Norconsult är det största tvärvetenskapliga konsultbolaget i Norge och en av de ledande aktörerna inom sitt område i Skandinavien. Bolaget är väl rustat att kunna uppnå en lönsam tillväxt under de kommande åren.

** Under 2018 sålde bolaget Norconsult Eiendom AS och tecknade ett långsiktigt leasingavtal för sitt huvudkontor på Vestfjordgaten 4 i Sandvika. Vinsten från denna försäljning återspeglas inte i det underliggande rörelseresultatet. Försäljningen gav ett extraordinärt bidrag till resultatet så att vinsten under 2018 uppgick till 865 miljoner NOK.

Siffrorna i detta pressmeddelande är oreviderade.