Norconsult är generalkonsult för förstudien till ny simhall i Varberg

Varbergs kommun genomför en förstudie för en ny bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde. Norconsult vann uppdraget som generalkonsult tack vare ett helhetskoncept för badanläggningar.

Vi har kunskap och kompetens från tidiga skeden till färdig byggnad och erbjuder spetskompetens inom samtliga aktuella teknikområden. I arbetet med förstudien medverkar många av Norconsults kompetenser t ex arkitektur, byggkonstruktörer, badvattenrening, ventilation och landskap. Förstudien beräknas vara klar efter sommaren 2016.

Kontaktpersoner:

Fredrik Lööf
Uppdragsledare, Ingenjör
Team VA-teknik

Tel: +46 31 50 69 33
E-mail: fredrik.loof@norconsult.com

Malin Ahlstedt
Arkitekt SAR MSA
Team Arkitekter
Tel:+46 31 50 73 91
E-mail: malin.ahlstedt@norconsult.com