3D-skiss i tidigt skede

Norconsult är med i satsningen på de yngsta badgästerna

I Halmstad arena bad satsar man nu på sina yngsta besökare och vi på Norconsult har fått uppdraget att utforma den nya delen.

almstad arena bad saknar idag en avdelning för de allra yngsta besökarna, som ännu inte kan simma. Vi på Norconsult har fått uppdraget att utforma en ny barnavdelning, vilken ska bjuda in till lek på ett pedagogiskt sätt, samt ha ett Halmstadtema med bland annat inslag av djur från närområdet.  

Utformningen är utförd i den befintliga familjebassängen, vilket har ställt krav på kreativt tänkande. Vid den nya avdelningen kommer det bland annat att finnas vattensprutande djur, en minirutschkana, lekyta och vattenkanoner. I projektet medverkar arkitekter, konstruktörer och badvattenrening.

Ombyggnationen kommer att pågå under maj-juni för att sedan vara klar lagom till sommaren.