Norconsult har skapat en miljö där översvämningsskydden inte bildar barriärer utan bidrar till att skapa olika karaktärer längs med parkstråket

Norconsult är nominerat till arkitekturpris

Kungsbacka kommun delar ut 2 arkitekturpris under 2016. Vi känner oss hedrade att Norconsults översvämningsskydd är 1 av 3 nominerade bidrag i kategorin Bästa stadsmiljö.

Kungsbacka kommun har delat ut ett arkitekturpris sedan 1993. Stadsmiljöpriset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka.

Förutom att skydda mot högvatten har Norconsult skapat en miljö där översvämningsskydden inte bildar barriärer utan bidrar till att skapa olika karaktärer längs med parkstråket. Läs mer om parkstråket och översvämningsskydden: http://www.norconsult.se/referenser/2014/parkstrak-kungsbacka/

Byggnaden eller utemiljön i kategorin Bästa stadsmiljö bedöms efter 3 kriterier:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • om den har ha hög kvalitet i utförandet,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur ellerlandskapsgestaltning.

Vem som helst kan nominera förslag och en jury bestående av bland annat politiker i byggnadsnämnden väljer ut tre alternativ i varje kategori. Vilka av dessa tre som får ta emot priserna avgörs genom att allmänheten får rösta på förslagen. Sista datum att rösta är 21/9.

Gå gärna in och rösta på våra vackra översvämningsskydd: www.kungsbacka.se/arkitekturpriset2016

Kontaktperson:

Petra Wernersson Landskapsarkitekt
Telefon:+46 31507094 E-post:Petra.Wernersson@norconsult.com