Norconsult bäst på jämställdhet

Cinode har publicerat en undersökning över hur det står till med jämställdheten bland Sveriges konsultbolag. Och det är inte utan stolthet som vi konstaterar att Norconsult ligger i topp bland konsultföretagen som arbetar med samhällsbyggnad.